Wednesday, February 2, 2011

NON-STOP RAIN and FLOOD IN CANTILAN: Request for Prayers

Let us rain Heaven with prayers for the victims of flash floods here in Cantilan.

Cantilan National High School (Malingin, Magasang)

                                      
 
Photos courtesy of April Cuartero Molejon

Barangay Pag-antayan

 

Photos courtesy of Cathe Luengas Duero

Purok 1 Magosilom (Casa) (Casa Bridge)


Photos courtesy of Cathe Luengas Duero

PRAYER FOR FINE WEATHER
Makagagahum ug tunhay nga Dios
nga nag-ayo pinaagi sa pagkastigo
ug nag-alima pinaagi sa pagpasaylo,
itugot sa nagpakiluoy kanimo,
nga magmalipayon kami
sa gipangandoy nga maayong panahon,
aron makagamit kami sa mga gasa sa imong gugma
alang sa himaya sa imong ngalan
ug sa among kaluwasan.
Kini among gipangayo 
pinaagi ni Cristo among Ginoo. Amen.

(Sakramentaryo nga Sinugbuanon)

No comments:

Post a Comment